2014-07-23 plkst.20:00
 • Bernāns Raivis
 • Bērziņš Māris
 • Dukaļskis Ervīns
 • Kaļinovs Jānis
 • Klaiva Edgars
 • Lazdiņš Māris
 • Ražinskis Edgars
 • Silārs Oskars
 • Vabolis Kristaps
 • Ventiņš Jānis
 • Želvis Elmārs
 • Bražinskis Egons
 • Kazaks Jānis
 • Klūga Kaspars
 • Mežsargs Oskars
 • Pommers Uldis
 • Rozenbergs Jānis
 • Ruks Artūrs
 • Valtmanis Zigmārs
 • Vīgants Verners
 • Vizulis Māris
7:1
 
Vabolis Kristaps (05:00) Vārti
Vabolis Kristaps (10:00) Vārti
Klaiva Edgars (16:00) Vārti
Vabolis Kristaps (31:00) Vārti
Bernāns Raivis (41:00) Vārti
Vabolis Kristaps (42:00) Vārti
Vabolis Kristaps (43:00) Vārti
Vārti (48:00) Pommers Uldis