2014-07-16 plkst.19:00
 • Bražinskis Egons
 • Dzenis Kristaps
 • Kazaks Jānis
 • Klūga Jānis
 • Klūga Kaspars
 • Pommers Uldis
 • Sedols Nauris
 • Valtmanis Zigmārs
 • Vizulis Māris
 • Zommers Artūrs
 • Barakzajs Ramins
 • Cunskis Vjačislavs
 • Kalniņš Emīls
 • Ķirpītis Kaspars
 • Kivliņš Ivars
 • Lisenko Vladislavs
 • Ovsjaņikovs Maksims
 • Pčeļincevs Kirils
 • Sīpols Mārtiņš
 • Škoļņikovs Aleksandrs
3:6
 
Vārti (17:00) Škoļņikovs Aleksandrs
Vārti (21:00) Škoļņikovs Aleksandrs
Vārti (22:00) Ķirpītis Kaspars
Vārti (23:00) Barakzajs Ramins
Pommers Uldis (36:00) Vārti
Vārti (36:00) Škoļņikovs Aleksandrs
Valtmanis Zigmārs (40:00) Vārti
Sedols Nauris (45:00) Vārti
Sedols Nauris (50:00) Vārti