2018-07-28 plkst.00:00
 • Busels Mihails
 • Dikaņskis Dmitrijs
 • Gailitis Eduards
 • Grudins Igors
 • Ivanica Olegs
 • Jankovskis Mihails
 • Kažemaks Mārtiņš
 • Treskovs Pāvels
 • Urbans Andrejs
 • Žuravļovs Eduards
 • Žuravļovs Andris
 • Misēvičs Jānis
 • Piastro Viktors
 • Šaliņš Imants
 • Strižaks Marks
 • Stūris Leons
 • Truntiks Dainis
 • Vilāns Rainers
3:2
 
Ivanica Olegs (00:00) Vārti
Žuravļovs Andris (00:00) Vārti
Žuravļovs Andris (00:00) Vārti
Vārti (00:00) Truntiks Dainis
Vārti (00:00) Piastro Viktors