2019-04-09 plkst.21:25
 • Liepiņš Mārcis
 • Ločmelis Armands
 • Mihailovs Raimonds
 • Neimonts Maksims
 • Putka Edgars
 • Stankevics Klāvs
 • Švecs Edgars
 • Vīksne Florians
 • Ausējs Uvis
 • Druseiks Helvijs
 • Iļjins Linards
 • Kruglinskis Ivars
 • Lapsa Jānis
 • Meri Aigars
 • Mucenieks Mārtiņš
 • Radziņš Jānis
 • Rupainis Didzis
1:8
 
Vārti (03:00) Kruglinskis Ivars
Vārti (04:00) Iļjins Linards
Neimonts Maksims (06:00) Vārti
Vārti (07:00) Lapsa Jānis
Vārti (10:00) Mucenieks Mārtiņš
Vārti (23:00) Lapsa Jānis
Vārti (28:00) Ausējs Uvis
Vārti (31:00) Druseiks Helvijs
Vārti (32:00) Lapsa Jānis